Art and Documentary Photography - Loading anna_liminowicz_1.jpg
Art and Documentary Photography - Loading anna_liminowicz)3.jpg
Art and Documentary Photography - Loading anna_liminowicz.jpg
News
Interview in Duzy Format Magazine
anna liminowicz
Sep 10, 2019
Interview in Duży Format Magazine about „Krzysztof Miller Prize for the courage to look” and my new non-fiction book about Masuria . Next year will be the publication.

   Honorata i Agnieszka wiele straci³y, a mimo wszystko sz³y po swoje. Bo chc± byæ po prostu szczê¶liwe
Nad projektem 'Miêdzy blokami' pracujê od sze¶ciu lat. Dziêki konkursowi upewni³am siê, ¿e nie warto siê spieszyæ. Rozmowa z Ann± Liminowicz, laureatk± pierwszej edycji konkursu fotograficznego im. Krzysztofa Millera 'Za odwagê...

Anna Liminowicz

photographer, fotograf, fotoreporter, photojournalist, social issue, fotograf warszawa, portrety, fotoreportaż,
Website via Visura

Anna Liminowicz is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers